Start a new topic

Integracja CLU wersji 1 i wersji 2

Czy ktoś inegrował CLU 1 z CLU2 ?


Czy komunikacja jest bezproblemowa?
CLU v.1 i CLU v.2 a także Alarm v. 1  bez problemu komunikują się miedzy sobą.

Szanowny Panie,


Jednostki CLU starszej i nowszej generacji współpracują z powodzeniem w ramach jednego sytemu.


Support

Login or Signup to post a comment