Start a new topic

grenton vs satel moduł wejść wyjść przekaźnikowych

   Moduł integracyjny Gate - nowe urządzenie Grenton Smart Home

Integracja z Satelem

Dzięki modułowi GATE można dodać do obsługi w systemie Grenton dowolne urządzenie wejściowe (czujnik ruchu, kontaktron itd.) i wyjściowe podłączone do centrali systemu alarmowego. Moduł ten pozwala również na uzbrajanie i rozbrajanie dowolnych stref utworzonych w systemie alarmowym. 

   
Czy dobrze rozmumiem że moduł geta alarm pozwala na sterowanie urządzeniami na wyjściach satela?


Wprost grentonem da się sterować wyjściamy i wejściamy na module INT-IORS tak jak wyjściamy na modułach grentonowskich.


Raczej nie można. Można odczytywać stan wejść i wyjść z Satela i wykorzystywać ich stan na potrzeby Grentona.

jakie jest opóźnienie pomiędzy zdażeniem na czujce a odczytaniem tego na grentonie tz. czy można sterować w czasie rzeczywistym bez zauważalnych opóźnień?

Typowo poniżej 1 sekundy. Można sterować np. oświetleniem.  Działa nieźle ale co jakiś czas CLU (także 2.0) potrafi się zamulić i wtedy to już tylko zdjęcie i ponowne podanie napięcia na system.

no chyba mozna. wejscie sterowalne w satelu da sie sterowac z grentona. myle sie?

Może czegoś nie wiem. Podpowiesz jak to skonfigurować? Moduł alarm ma 1 generacji.

Doszedł ktoś do tego czy można sterować wyjściami ITN-IORS z poziomu Grenton czy nie można ?

Login or Signup to post a comment