Start a new topic

Nagłówki HTTP w Gate

Jaki jest spodziewany format RequestHeaders w HttpRequest?
Niestety brakuje przykladu w dokumentacji.

1 Comment

local headers = {}

headers["api-key"]="wDab4tBy8l8IyM9Etiw2u1cjSIyxK9fs8zlnT4Xl";

GATE_HTTP->query_json->SetRequestHeaders(headers)

Login or Signup to post a comment