Start a new topic

Komunikacja grenton poprzez TCP

Jak połączyć się z urządzeniem, które posługuje się protokołem TCP do sterowania, np. tablicą przekaźników? Takie urządzenia struje się poprzez standardowego klienta TCP. Komunikacja nawiązywana jest poprzez określony adres IP i port. 


Czy jest na to jakieś rozwiązanie?

1 Comment

Support odpowiedział, że nie ma i nie planują takiej komunikacji. Zostaje napisanie własnego serwera do konwersji REST na TCP, np. Arduino i Rasberry Pi.

Login or Signup to post a comment