Start a new topic

Bus Module wydajność prądowa.

Witam. Grenton 2.0 proponuje zasilanie magistrali poprzez aparat Bus Module zasilany z 24 VDC. Ja chcę poszczególne sekcje magistrali zasilać z podwójnego zasilacza buforowego każdy zasilacz zasilany z innej fazy w chwili zaniku jednej z faz pracę elektroniczne przejmuje drugi) taki akurat mam, ale jego wydajność prądowa to 15 A. Zasilacz oprócz Grentona ma zasilać jeszcze inne odbiory dlatego taki zapas. 

Czy Bus module zasilony z takiego zasilacza ograniczy mi prąd podany na sekcje magistrali F-BUS do tych wymaganych 1 A ,max 1,5A ?


Login or Signup to post a comment