Start a new topic

Home Assistant

Dużym krokiem na przód byłaby integracja z platformą Home Assistant. Ktoś, kto zobaczy jakie możliwości daje interfejs graficzny tam, nie będzie miał wątpliwości, że nawet myGrenton nie może się z tym porównywać. O zaimplementowanych już w tamtym systemie integracjach nawet nie będę wspominał.

7 people like this idea
Login or Signup to post a comment