Start a new topic

Grenton a protokół KNX

Czy produkty Grenton są kompatybilne z protokołem KNX?
1 Comment

Nie są. Jeśli chcesz integrować na siłę, to może to zrobić przez Gate'y modbus lub http. Da się, ale trochę to bez sensu.

Login or Signup to post a comment