Start a new topic

Dodawanie własnych ikonek/skórek

1. Możliwość dodawania/importowania własnych ikonek (do przycisków, etc)

(bez nieoficjalnego grzebania w xmlach i podmieniania plików)


2. Możliwość zmiany wymiarów przycisków (obecnie jest kilka predefiniowanych small, medium, large, ale nie można ich mieszać w ramach interfejsu!)

1 Comment

Grenton ewidentnie nie kwapi się z dodaniem tej funkcjonalności, więc pozostaje nam wprost edytowanie grafik i podmienianie plików graficznych. Według mnie nie trzeba przy tym nic grzebać z xml-ach.

Login or Signup to post a comment